Warning: The magic method Hugeit_Slider::__sleep() must have public visibility in /customers/1/8/9/mhtraepleje.dk/httpd.www/wp-content/plugins/slider-image/slider.php on line 262 Warning: The magic method Hugeit_Slider::__wakeup() must have public visibility in /customers/1/8/9/mhtraepleje.dk/httpd.www/wp-content/plugins/slider-image/slider.php on line 264 Regler langs veje og fortov | mhtraepleje
24 48 61 11 mhtraepleje@gmail.com

Regler langs veje og fortov

Hvorfor skal træer og buske langs veje beskæres?
Træer og buske på private arealer langs vejene (både offentlige kommuneveje og private fællesveje) skal beskæres, så de ikke er til gene for færdslen. Hvis beplantningen har bredt sig ud over vejanlægget, er det ikke kun til gene for de forbipasserende, men også for trafiksikkerheden, belysningen, vedligehold af vejanlægget, udsyn til skilte mv. I nogle tilfælde kan oversigtsforholdene være forringet på grund af beplantningen, hvilket har betydning for trafiksikkerheden. Beplantning kan også skygge for lyset på vejen og dermed forringe trafiksikkerheden.

 

Hvordan bør træer og buske beskæres?
Der findes ingen centralt fastsatte bestemmelser for, hvordan beskæringen af træer og buske langs veje skal ske. Mange kommuner har imidlertid fastsat lokale bestemmelser for beskæring af træer og buske langs vejene i kommunen. Disse regler kan typisk ses på kommunens hjemmeside.Hvis der i kommunen ikke er fastsat lokale regler for beskæring af træer og buske langs vejene, kan følgende vejledning anvendes. Træer og buske bør beskæres således at:
Fortove og kørebaner skal kunne bruges i fuld bredde. Hække og buske skal derfor klippes tilbage til skellinjen.
Frihøjden over kørebanen skal være mindst 4,2 m.
Frihøjden over fortov, cykelstier og rabatter skal væres mindst 2,75 m. Dog gælder frihøjden over kørebanen også for den nærmeste meter ud over kørebanekanten.

Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af elskabe, lysmaster, vejskilte mv.

Hvad siger reglerne om beskæring langs veje?
Her står blandt andet: ”Når vejens istandsættelse eller hensynet til færdselen gør det nødvendigt, kan vejmyndigheden kræve træer og anden beplantning på eller over disse veje fjernet, nedskåret, opstammet eller studset. Hvis vejmyndighedens krav ikke efterkommes inden for en fastsat frist, kan vejmyndigheden lade arbejdet udføre ved sin foranstaltning på grundejernes bekostning.”
Kommunen har således bemyndigelse til at pålægge grundejeren at udføre den nødvendige beskæring af træer og buske, hvis de er til gene for vejen og dens brugere. Hvis grundejeren ikke er hjemme, kan den første uformelle henvendelse ske pr. brev med angivelse af eventuel tidsfrist for beskæringen, inden der gives et egentligt påbud.

 

Her ses et eksempel på hvordan reglerne er mange steder.

Har du spørgsmål?